มีประโยชน์มากเลย

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ก็ต้องกินอาหารเพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้น อาหารหลัก 5 หมู่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะถ้าเราขาดอาหารหมู่ใดหมู่หนึ่งไป ร่างกายของเราก็จะขาดสารอาหารหมู่นั้นไป ซึ่งอาหารหลัก 5 หมู่ก็มีดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 1 คืออาหารประเภท นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้ง
หมู่ที่ 2 คืออาหารประเภท ข้าว แป้ง เผือก มัน น้ำตาล
หมู่ที่ 3 คืออาหารประเภท พืชผักต่างๆ
หมู่ที่ 4 คืออาหารประเภท ผลไม้ต่างๆ
หมู่ที่ 5 คืออาหารประเภท น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์


ความสำคัญของอาหารทั้ง 5 หมู่ มีดังต่อไปนี้


อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ

อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ อาหารหมู่นี้ส่วนใหญ่จะให้สารอาหารประเภทโปรตีน ประโยชน์ที่สำคัญคือ การทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายส่วนที่สึกหรอ จากบาดแผล อุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วย อาหารหมู่นี้จะถูกนำไปสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ เม็ดเลือด ผิวหนัง น้ำย่อย ฮอร์โมน ตลอดจนภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆ

อาหารที่สำคัญในหมู่นี้ได้แก่ นม ไข่ เนื้อ หมู วัว ตับ ปลา ไก่และถั่วต่างๆ เช่นถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น นมถั่วเหลือง เต้าหู้ เป็นต้นอาหารหมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน

อาหารหมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะให้พลังงานแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างดี และยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย พลังงานส่วนใหญ่ที่ได้รับจากอาหารหมู่นี้จะใช้ให้หมดไป วันต่อวัน เช่น ใช้ในการเดินทาง ในการทำงาน หรือการออกกำลังกายชนิดต่างๆ แต่ถ้ากินอาหารในหมู่นี้มากเกินความต้องการของร่างกาย ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขขมัน และทำให้เกิดโรคอ้วนได้
อาหารที่สำคัญในหมู่นี้ได้แก่ ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้ง เช่น ก๋วยเตี๋ยว เผือก น้ำตาลที่ทำจากอ้อย น้ำตาลที่ทำจากมะพร้าว

อาหารหมู่ที่ 3 ผักต่างๆ
อาหารหมู่ที่ 3 จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่ และวิตามินแก่ร่างกาย ช่วยเสริมสร้างทำให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยต้านทานโรค และช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้เป็นปกติ นอกจากนั้นอาหารหมู่นี้ จะมีกากอาหารที่ถูกขับถ่ายเป็นอุจจาระ ทำให้ลำไส้เป็นปกติ
อาหารที่สำคัญในหมู่นี้ได้แก่ ตำลึง ผักบุ้ง ผักกาด มะเขือ ถั่วฝักยาว ฟักทอง เป็นต้น

อาหารหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ
อาหารหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆจะให้วิตามินและเกลือแร่ ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค และมีกากอาหารช่วยทำให้ การขับถ่ายของลำไส้เป็นปกติ

อาหารที่สำคัญในหมู่นี้ได้แก่ กล้วย มะละกอ มังคุด ลำไย เป็นต้น

อาหารหมู่ที่ 5 ไขมันและน้ำมัน

อาหารหมู่ที่ 5 ไขมันและน้ำมัน จะให้สารอาหารประเภทไขมันมาก จะให้พลังงานแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ร่างกายจะสะสมพลังงาน ที่ได้จากหมู่นี้ไว้ใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่น บริเวณสะโพก ต้นขา ไขมันที่สะสมไว้เหล่านี้ จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และให้พลังงานที่สะสมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นระยะยาว
อาหารที่สำคัญในหมู่นี้ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู ไขมันที่ได้จากพืช เช่น กระทิมะพร้าว น้ำมันรำ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม เป็นต้น นอกจากนั้นจะมีไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อสัตว์ต่างๆด้วย


1 ความคิดเห็น: